Bestyrels medlemmer

Formand:

Børge Ingemansen

 

Næstformand:

Brian Kirkegaard

 

Kasserer:

Joan Nørgård

 

Sekretær:

Jette Marie Skovdal

 

Øvrige:

Aksel Sørensen

Flemming Hansen