Bestyrels medlemmer

Formand:

Børge Ingemansen

Næstformand:

Brian Kirkegaard

Kasserer:

Joan Nørgård

Sekretær:

Jette Marie Skovdal

Øvrige:

Aksel Sørensen

Dorte Saaugaard