Møderne er flyttet til Sognegården.

Kære KFUM og KFUK venner.

Da vi max må være 19 personeri vores lokale, hvis vi lader væremed at synge, har bestyrelsenvedtaget at flytte vores mødertil sognegården.

DVS: at alle møder fra dags datotil og med juleafslutning foregåri SOGNEGÅRDEN.

KFUM og KFUK

hilsenBørge Ingemansen

Formand

Tlf.: 30747854