Vi har mistet vor ven Kim.

Vi har mistet vor ven Kim.

Vi vil savne hans lune glimt i øjet og menneskelige varme.

Vore tanker og dybeste medfølelse går til Karin og børnene.

Ære være Kim’s minde.