Kære KFUM og KFUK venner  😀P.g.a. sygdom udsætter vi foredragsaftenen med Gunda Lauridsen.Vi tager i stedet for I-kon(e)-aften også for mænd.Vi skal lave ikoner eller billeder med kristent indhold.Der vil være baggrundsplader, forskelligt dekorations materiale, gamle salmebøger/bibel til at klippe…